15. 6. 2024 17:00 - 18:30

46. TSTTT – Týká se to také Tebe

Tato mezinárodní fotografická soutěž je určena pro amatéry i profesionály a je rozdělena do dvou tematických okruhů – Chráněné prvky naší přírody a Člověk a životní prostředí.

Adresa a kontakt

Adresa
Reduta
U Reduty 256
Uherské Hradiště
68601
Telefon
E-mail

Podrobnější popis

„Týká se to také tebe – to byl název snímku uherskohradišťského Studia amatérského filmu, který si před čtyřicetičtyřmi lety zdejší kolektiv uznávaných filmařů převzal do názvu své nové celostátní soutěže. Věrně jím vystihoval záměr prostřednictvím filmu apelovat na člověka občana, aby si uvědomoval, že životní prostředí se dotýká každého z nás, je nezpochybnitelnou podmínkou života na zemi v jakékoli formě a ovlivňuje jeho kvalitu.

V průběhu let se tato soutěž stala mezinárodní a po dlouhá léta zahrnovala také kategorii filmů profesionálních. Autoři se svými díly vyjadřují k aktivitám a způsobům činnosti člověka k ochraně životního prostředí, k vytváření předpokladů pro udržení biodiverzity, vlivu průmyslu, dopravy, energetiky na životní prostředí, k zachování krajinného rázu, architektuře a urbanismu nebo také například k sepětí domácnosti a rodinného života s přírodou.“

Mgr. art Jan Maděrič, l.p. 2015
Klub kultury Uherské Hradiště

Zajímavá místa v okolí

Reduta
(0.0 km)
Památník obětem 1. světové války
(0.0 km)
Nová radnice
(0.0 km)
Kostel sv. Františka Xaverského
(0.0 km)
Kašna na nádvoří Reduty
(0.0 km)