Kašna na nádvoří Reduty

Kašna k poctě P. Felixi Kadlinskému - spisovatel, překladatel, člen jezuitského řádu, autor básnické sbírky Zdoroslavíček.

Adresa a kontakt

Adresa
U Reduty 256
Uherské Hradiště
68601

Podrobnější popis

Tři bronzové pilíře fontány představují kořeny, které drží mísu z leštěné žuly. V jejím středu skrápí stylizovanou větev pramen vody, která se stále znovu vrací ke kořenům a symbolizuje podstatu žití. Působivost fontány dotvářejí tři bronzové stély s citací textů básníka a jsou výtvarným dialogem s kulturou baroka. Stély symbolizují víru, naději a lásku. V dlažbě jsou bronzové intarzie s úryvky z Kadlinského žalmů. Fontána je doplněna 3 bronzovými 4,5 m vysokými vertikálami, které představují nejdůležitější křesťanské ctnosti: víru, naději a lásku. Kolem vertikál se vinou stuhy s úryvky z díla spisovatele, básníka, misionáře a překladatele, jezuity Felixe Kadlinského. Každá vertikála má svou osobitou výzdobu. Do dlažby kolem fontány jsou zakomponovány bronzové intarzie s úryvky textů.

Autory kašny jsou akademický sochař Otmar Oliva a  kamenosochař Petr Novák.

Zajímavá místa v okolí

Reduta
(0.0 km)
Památník obětem 1. světové války
(0.0 km)
Nová radnice
(0.0 km)
Kostel sv. Františka Xaverského
(0.0 km)
Pramen života
(0.1 km)