Nová radnice

Budova byla vystavěna v letech 1891 – 1893 jako městská spořitelna na místě dvou starších měšťanských domů podle plánů brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla.

Adresa a kontakt

Adresa
Masarykovo náměstí 19
Uherské Hradiště
68601

Podrobnější popis

Novorenesanční průčelí zdobí atlanti od pražského sochaře Antonína Poppa. Tentýž sochař byl autorem odstraněných alegorických postav síly, pracovitosti, spořivosti a spravedlnosti, původně stojících před pilastry ve 2. patře hlavního průčelí.

Zasedací síň vyzdobil Joža Uprka nástěnnými malbami, které znázorňují založení města Přemyslem Otakarem II. a potvrzení privilegií města Jiřím z Poděbrad. Interiér zasedací místnosti je možné si prohlédnout během Slováckých slavností vína a otevřených památek, které se konají každý rok v září.

V době svého vzniku byla budova obdivovaným výrazem prosperity města, později však byla považována za hrubé narušení předprostoru osově komponovaného sousedního areálu jezuitského kláštera. Architektonicky působivá stavba z období historismu s hodnotnými dochovanými interiéry se dnes považuje za neodmyslitelnou součást náměstí.

Zajímavá místa v okolí

Reduta
(0.0 km)
Kašna na nádvoří Reduty
(0.0 km)
Zelný trh
(0.1 km)
Pramen života
(0.1 km)
Pamětní deska Joži Uprky
(0.1 km)