Kostel sv. Františka Xaverského

Barokní kostel sv. Františka Xaverského je součástí komplexu jezuitských budov. Je dominantou Masarykova náměstí, centra kulturního a společenského života města.

Adresa a kontakt

Adresa
Masarykovo náměstí
Uherské Hradiště
68601

Podrobnější popis

Základy kostela sv. Františka Xaverského, prvního svatostánku v Čechách věnovaného tomuto významnému misionáři, byly položeny v roce 1670. Projekt navrhl pravděpodobně architekt italského původu Jan Dominik Orsi, vycházející z předlohy slavného Vignolova kostela Il Gesú v Římě. Hradišťský stavitel Jan Jeroným Canevalle a jeho pomocníci se při stavbě museli vypořádat s nestabilním bažinatým podložím vkládáním dřevěných roštů s výplní. Inspirovali se obdobnou technikou používanou v Benátkách. Požár v roce 1677 oddálil vysvěcení kostela o pět let.

O výzdobu kostela se postarali významní umělci té doby, většinou sympatizanti nebo příslušníci jezuitského řádu. Někteří z nich pracovali i v bazilice na Velehradě nebo na zámku v Buchlovicích. Hlavní oltářní obraz od Jana Jiřího Heinsche spodobuje sv. Františka Xaverského – „apoštola Dálného východu“ – na jeho misijní cestě do Indie. Zajímavá je iluzivní malba na ploché zdi za hlavním oltářem, která vytváří dojem prostoru chybějícího polygonálního závěru. Malíř Ignác Raab vytvořil oltářní obrazy v bočních kaplích, sochař Ondřej Schweigel je autorem plastik na oltářích. Štukaturu provedl na konci 19. století Antonín Popp, atlanti kterého podepírají balkón nedaleké nové radnice. Součástí kostela je i kaple svaté Viktorie, patronky města. Ostatky této raně křesťanské světice byly do Uherského Hradiště převezeny z Kroměříže, kde jezuité původně působili.
Průčelí kostela je zdobeno sochami v nikách. Dominuje jim sv. František Xaverský, jeden z prvních příslušníků jezuitského řádu. Nalevo je vyobrazen patron mládeže sv. Alois a pod ním samotný zakladatel Tovaryšstva Ježíšova sv. Ignác z Loyoly. Vpravo je sv. Josef a španělský jezuita sv. František Borgiáš.

Kostel sv. Františka Xaverského sloužil křesťanům i po zrušení jezuitského řádu, od roku 1778 jako kostel farní.

Kostel je součástí projektu Otevřené brány.

Zajímavá místa v okolí

Reduta
(0.0 km)
Kašna na nádvoří Reduty
(0.0 km)
Galerie Joži Uprky
(0.0 km)
Expozice dějin města „Uherské Hradiště – město královské“
(0.0 km)
Bývalá jezuitská kolej
(0.0 km)