Slovácké divadlo

V roce 1909 zakoupila jednota Sokola hotel Koruna a upravila ho pro své potřeby. V leletech 1928 - 1930 byla vedle něj postavena nová, lépe vyhovující budova sokolovny. Slovácké divadlo bylo založeno v roce 1945 a bývalá sokolovna mu byla propůjčena v roce 1956, kde také sídlí dodnes.

Adresa a kontakt

Adresa
Tyršovo náměstí 480
Uherské Hradiště
68601

Podrobnější popis

Budova byla postavena podle návrhu ing. arch. Františka Krásného z Prahy a navazovala na dosavadní sokolovnu. Sloužila pak jako společenský a taneční sál TJ Sokol a sokolské kino. Po roce 1945 zde začínalo hrát Slovácké divadlo, pro které však nevyhovující prostory musely být přestavěny v letech 1957-1959 na základě projektu architekta Kalivody.

Slovácké divadlo se v průběhu let stalo nejenom jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí Uherskohradišťska, ale i neodmyslitelnou součástí národního divadelního povědomí.

Zajímavá místa v okolí

Kostel Zvěstování Panny Marie
(0.1 km)
Kaple sv. Alžběty
(0.1 km)
Gymnázium
(0.1 km)
Františkánský klášter
(0.1 km)
Stéla
(0.2 km)