Gymnázium

Gymnázium bylo v Uherském Hradišti založeno v roce 1884 jako první česká střední škola na Slovácku. Budova je postavena v novorenesančním slohu s typickou kopulovitou střechou. Průčelí je zdobeno sgrafity a kruhovými terči s bustami významných představitelů vědních oborů 19. století.

Adresa a kontakt

Adresa
Velehradská třída 218
Uherské Hradiště
68601

Podrobnější popis

Založení českého gymnázia v Uherském Hradišti v roce 1884 předcházely cílevědomé manifestace, petice i dobrovolná sbírka moravské vlastenecké inteligence. Nová školní budova se dík nadšení místního stavitele Josefa Schaniaka otevřela už následující školní rok.

Původně tvořila patrová trojkřídlá budova půdorysně tvar U, nádvoří mezi křídly bylo ale v rámci pozdější přístavby zastavěno. Gymnázium bylo – podobně jako tenkrát mnohé vzdělávací instituce – postaveno v novorenesančním slohu. Medailony na kladí jsou opatřeny portéty významných českých pedagogů a vědců (J.A. Komenský, J.E. Purkyně, F. Palacký, J. Jungmann), výzdobu fasády doplňuje bosáž a bohaté sgrafito.

Dle přání tehdejšího profesorského sboru i představitelů města byla budova ukončena kupolovitou střechou připomínající architektonický koncept Národního divadla v Praze od Josefa Zítka. Vždyť i jeden ze základních kamenů „zlaté kapličky“ jako symbolu celonárodního obrození a sebeuvědomění pocházel právě z nedalekého Buchlova.

Původní budova gymnázia i další přístavby, provedené v průběhu druhé poloviny 20. století, slouží dodnes všestrannému středoškolskému vzdělávání studentů z města i širokého okolí.

Zajímavá místa v okolí

Slovácké divadlo
(0.1 km)
Kostel Zvěstování Panny Marie
(0.1 km)
Františkánský klášter
(0.1 km)
Bývalá synagoga
(0.1 km)
Stará radnice
(0.2 km)