Bývalá jezuitská kolej

Výstavba koleje započala na jaře roku 1654 a byla dokončena o 4 roky později. Na tehdejší dobu se jednalo o monumentální stavbou dlouhou přibližně 85 metrů a vysokou 12 metrů. Příslušníci jezuitského řádu se do koleje nastěhovali v dubnu roku 1662 po dokončení interiérových prací. V další etapě výstavby v letech 1700 - 1704 vznikl trakt přiléhající k severní straně kostela, v němž bylo umístěno jezuitské gymnázium. Studenti však rušili klid v celém areálu, proto byla v letech 1724 - 1729 pro gymnázium postavena nová budova na jižní straně kostela. Výstavba koleje byla dokončena v roce 1756 pokrytím střech novou krytinou. Po zrušení řádu v roce 1773 objekt převzala armáda. Ve "starých kasárnách", jak byla kolej tehdy nazývána, bylo ubytováno řádové vojsko a zřízeno vojenské skladiště. K vojenským účelům byla kolej využívána, s krátkým mezidobím v letech 1905 - 1918, až do roku 1945. Poté se v jejich prostorách vystřídaly úřadovny okresního národního výboru a od roku 1949 provozovny komunálního podniku. Jako "Dům služeb" sloužila až do roku 2010.

Adresa a kontakt

Adresa
Masarykovo náměstí 21
Uherské Hradiště
68601

Podrobnější popis

Po rekonstrukci v roce 2012 v objektu sídlí turistické informační centrum, stálá expozice dějin města Uherské Hradiště, stálá expozice malíře Joži Uprky a kavárna.

 

Bývalá jezuitská kolej, spolu s farním kostelem sv. Františka Xaverskéhobudovy gymnázia (dnešní Reduty), tvoří komplex jezuitských budov na Masarykově náměstí. Výstavbu koleje provedli jezuité, kteří do Uherského Hradiště přesídlili z Kroměříže po třicetileté válce v letech 1654 – 1662.

Zajímavá místa v okolí

Kostel sv. Františka Xaverského
(0.0 km)
Galerie Joži Uprky
(0.0 km)
Expozice dějin města „Uherské Hradiště – město královské“
(0.0 km)
Reduta
(0.1 km)
Pramen života
(0.1 km)