Park Rochus

Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus spolu s územím přilehlých vinohradů je častým cílem vycházek místní občanů, ale i návštevníků města. Součástí areálu je značený naučný okruh, kaple sv. Rocha a expozice lidové architektury Muzeum v přírodě Rochus.

Adresa a kontakt

Adresa
Mařatice
Uherské Hradiště
68605

Podrobnější popis

Park Rochus o velikosti necelých 60 ha se rozkládá na severozápadním úbočí Černé hory (302 m. n m.), na rozhraní katastrálního území JarošovaMařatic, příměstských částí Uherského Hradiště. Černá hora pak představuje jihozápadní koncový výběžek Prakšické pahorkatiny.

Opuštěný areál bývalého vojenského cvičiště dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny. Svůj domov má zde přes sto druhů ptáků a padesát druhů motýlů. Mezi hnízdící druhy patří například pěnice vlašská, slavík obecný nebo křepelka polní. Lokalita je významná výskytem naturovaného druhu nočního motýla bourovce trnkového, který je předmětem ochrany vyhlášené Evropsky významné lokality Rochus. Roste zde hloh obecný, růže šípková i galská, kakost krvavý, tráva ovsík vyvýšený nebo svěřep vzpřímený. Od roku 2005 je lokalita zařazena do evropsky významných lokait soustavy NATURA 2000. Naučný okruh s několika zastaveními seznamuje návštěvníka s přírodovědnými i historickými zajímavostmi území a navede na cestu ke vzácnému sadu starých ovocných odrůdsadu oskeruší, symbolického stromu Slovácka.

 

Zajímavá místa v okolí

Kaple sv. Rocha
(0.1 km)
Naučný okruh Rochus
(0.4 km)
Skanzen Rochus
(0.5 km)
Mařatické vinohrady
(0.7 km)
Měšťanské vinné sklepy
(0.8 km)