Hranečník katastrů Míkovic a Hluku

Autorem hranečníku je Libor Botek z Míkovic. Na hranečníku je vyobrazen znak Míkovic podle obecní pečeti z roku 1749.

Adresa a kontakt

Adresa
Míkovice
poblíž přehrady
Uherské Hradiště
68609

Podrobnější popis

OBEC MÍKOVICE

První písemná zmínka o Míkovicích pochází z roku 1258 ve spojitosti se založením královského města Uherské Hradiště. Původní osada existovala už ve 12. století. Název obce se měnil – od původních Menykowicz, Minogwicz, Minoqic, Menckowitz (1319), Mníkovce, Munkovice (1466), Memkovice, Minkovice (1496) až po Mikovice (do r. 1920). V roce 1980 byly přičleněny k Uh.Hradišti, jehož jsou městskou částí.

Zajímavá místa v okolí

Přírodní rezervace Hluboček
(0.3 km)
Lavička Františka Holmese Ilíka
(0.3 km)
Kaple sv. Anežky České
(1.2 km)
Přírodní památka Olšava
(1.8 km)
Kostel Narození Panny Marie
(3.5 km)