Galerie Slováckého muzea

V galerii je k vidění stálá expozice s názvem Umění jihovýchodní Moravy / Člověk a společnost I.

Adresa a kontakt

Adresa
Otakarova 103
Uherské Hradiště
68601

Podrobnější popis

Nová koncepce stálé expozice v Ondřejském sále počítá s pětiletými cykly výstav, kdy se bude expozice zásadně proměňovat tak, aby se návštěvníci mohli co nejvíce seznámit se sbírkovým fondem muzea.

První díl nese název Člověk a společnost I. Pozornost je věnována několika tématům a námětům. Jednak je to víra, která člověka ovlivňuje a provází od počátku věků. Návštěvníci se setkají vedle barokních artefaktů s díly žijících umělců (např. barokní obraz sv. Ondřeje rozehrává hru s barokní trámovou vazbou ve tvaru ondřejských křížů i se sv. Leopoldem Mandičem Otmara Olivy), uctívání a zbožnost (Rauppův stařeček-žebrák klečící a modlící se s růžencem v sepjatých rukách v exteriéru a obraz Joži Uprky V kostele konfrontuje díla současných umělců Oldřicha Tichého Zdeňka Tománka nebo Idy Vaculkové). Dále je to portrét (šlechtický, oficiální – např. barokní portrét Kateřiny Zoubkové ze Zdětína a na Habrovanech ze 17. stol., donátorky místní jezuitské koleje, klasicistní portréty barona Emanuela Bartenstein, Elizabeth Bartenstein jako protipól autoportrétů umělců Jindřicha Pruchy, Aloise Kalvody či portrétu Idy Vaculkové od Tomáše Měšťánka) nebo společenský život (hudba: Pierot Vladislava Vaculky, zpívající Šohaji Františka Hudečka, tanec: Tanečnice Jiřího Jašky, hra: Šachy Otmara Olivy atd.). Výběr z artefaktů vzniklých na Mezinárodním sympoziu lité medaile, plakety a drobné plastiky v Uherském Hradišti (v letech 1988–2009 se uskutečnilo deset ročníků) jednotlivá témata doplňují a podporují (bronzová medaile Jan Amos Komenský Jiřího Vlach, Hlaholice: Sv. Cyril, Metoděj, Gorazd od Mariána Polonského a díla dalších umělců Eriky Ligeti, Milady Othové, Gabriely Gaspárové-Illéšové ad.). Výtvarné umění zde není prezentováno jako něco historicky uzavřeného, ale jako živé svědectví, které je schopno nás bezprostředně oslovovat bez ohledu na časový odstup, kulturní nebo národní odlišnosti. /zdroj textu: www.slovackemuzeum.cz/

Vstupné a otevírací doba: www.slovackemuzeum.cz/galerie-slovackeho-muzea