Památkový domek v Kunovicích

Památkový domek v Kunovicích

Památkový domek v ulici Záhumní čp. 679 v Kunovicích je ukázkou tradičního lidového bydlení. Domek bývá volně přístupný v rámci tradičních akcí - Fašanku, Hodů s právem, Jízdy králů Kunovice, Víkendu památkových domků atp. V případě zájmu o prohlídku v jiný den kontaktujte prosím alespoň tři dny předem Městské informační centrum Kunovice na tel. 572 549 999.

Adresa

Památkový domek
Záhumní 679
686 04 Kunovice [UH]

Kontakt

telefon: 572 549 999
Typ památky nebo kulturního zařízení
Památka lidové architektury

O památkovém domku

Domek čp. 679 byl postaven v první třetině 19. století po dvou ničivých požárech, které v té době Kunovice postihly. Ke stavbě domů bylo původně používáno převážně dřevo, které bylo postupně nahrazováno hlínou - tlučenicí. Od konce 18. století do první světové války se výhradně stavělo z kotovic - nepálených cihel, které si lidé vyráběli sami. Jako krytina sloužil od poloviny 18. století došek, později nahrazovaný pálenou taškou - bobrovkou. Do domů se vcházelo síní - pitvorem s černou kuchyní, jejíž stav je v domku čp. 679 zachován. Na pravé straně domku je situována izba (hrubá nebo světnice) s kachlovými kamny s kopkou - pecí, kde spávaly děti a dalším tradičním vybavením - svatým kútem. Expozice zachycuje stav obydlí v Kunovicích do roku 1930. Na levé straně byla původně umístěna komora na uskladnění potravin. Byla postupně využívána jako výminek - místnost pro staré rodiče nebo jako klestí - pro novomanžele. Expozice zachycuje stav kolem roku 1950 - 60.

Poslední obyvatelé tohoto domku byli chalupníci, drobní vlastníci půdy, která je nemohla uživit. Pracovali u sedláků jako námezdní dělníci nebo si hledali obživu u řemeslníků, popřípadě sami nějaké řemeslo vykonávali.

Domek bývá volně přístupný v rámci tradičních akcí - Fašanku, Hodů s právem, Jízdy králů Kunovice, Víkendu památkových domků atp. V případě zájmu o prohlídku v jiný den kontaktujte prosím předem paní Zdeňku Schneiderovou na tel. 776 370 224 nebo Městské informační centrum Kunovice na tel. 572 549 999.

Fotogalerie