Hotel a pasáž Slunce

Hotel a pasáž Slunce

Jedinou dochovanou renesanční stavbou ve městě a nemovitou kulturní památkou je dům U Slunce na Masarykově náměstí č. 155, dnešní Hotel a pasáž Slunce.

Adresa

Dům č.p. 155, hotel a pasáž Slunce
Masarykovo náměstí 155
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

telefon: 572 432 640

Stáří stavby odhaluje kamenný renesanční portálek datovaný rokem 1578.  Nejstaršího známého majitele domu Jana Třebízského z Olivové hory vystřídali mniši z velehradského kláštera, kteří se sem  - pod ochranu městských hradeb - uchylovali hlavně ve válečných dobách. V roce 1722 zde vybudovali velkou komoru pro sklad soli. Na vyobrazení města před zhoubným  požárem v roku 1681 je dům zachycen jako patrový se dvěma sedlovými střechami kolmými k průčelí, které bylo opatřené štítem s renesanční vykrajovanou atikou. Tuto úpravu nahradila po požáru barokní mansardová střecha krytá šindelem, jak ji známe ještě z fotografií z konce 19. století. To už pár desítek let sloužil dům jako Hotel U Zlatého slunce. Při radikální rekonstrukci v roce 1929 podle plánů stavitele Aloise Cvacha došlo k likvidaci renesančních konstrukcí. Majitelé objektu manželé Čápovi nechali upravit průčelí a vestavět hotelové pokoje do půdních prostorů. Secesní úpravy z roku 1904, které bychom dnes pokládali za hodnotné, byly bohužel touto opravou odstraněny.
V roce 1936 koupila hotel rodina Fojtova, její působení bylo ale  v letech 1948 až 1991 přerušeno a dům byl v majetku státu. Restituenti se po navrácení objektu snažili uvést jej do náležitého stavu. V roce 2001 koupila hotel společnost Synot Real Estate, a.s., která byla investorem zatím poslední rekonstrukce.  Během rekonstrukce došlo k odhalení mnoha fragmentů, dokládajících stavební vývoj objektu. Jsou zabudovány v interiéru nového hotelu a pasáže Slunce. 

I přes mnohé pozdější úpravy si zachoval dům některé typické renesanční prvky. Jsou to především rondely na nárožích prvního patra a vysoké oblouky arkád podloubí.
 

Fotogalerie