Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1713 se nachází u františkánského kostela Zvěstování Panny Marie, kam byla přestěhována od starého mostu přes řeku Moravu.

Adresa

Socha sv. Jana Nepomuckého
Františkánská
686 01 Uherské Hradiště

Socha sv. Jana Nepomuckého na čtyřbokém podstavci s oblomovanou římsou vznikla v roce 1713 díky členovi městské rady a výběrčímu daní L. H. Caspartovi. Ten se v chronogramech dovolává ochrany tohoto významného českého zemského patrona.

Socha původně stávala u moravního mostu a byla chráněná dřevěnou kaplí, kterou později vystřídala malebná empirová stavba portálového charakteru. Ta po přeložení mostu i plastiky sice stratila svůj původní význam, ale přesto se zachovala až do začátku 20. století. V roce 1905 nakonec ale i legendární a opěvovaná "hradišťská brána" - jak se lidově nazývala - musela ustoupit regulaci řeky Moravy. 

Socha sv. Jana Nepomuckého přemístěna z pravého břehu Moravy ke kostelu Zvěstování Panny Marie.

Fotogalerie