Kaple sv. Rocha

Kaple sv. Rocha

Kaple svatého Rocha se nachází na návrší kopce Černá hora v městské části Mařatice. Byla vystavěna na připomínku morové rány, která v roce 1680 postihla obyvatele Uherského Hradiště. O obnovu tohoto významného poutního místa a duchovního centra přírodního a kulturního areálu Park Rochus se zasloužilo město Uherské Hradiště.

Adresa

Kaple sv. Rocha
Mařatice
686 05 Uherské Hradiště

Kaple svatého Rocha na vrcholu Černé hory je dnes připomínkou zhoubné morové epidemie, která v roce 1680 postihla královské město Uherské Hradiště. Přední hradišťští měšťané věnovali část svého majetku na výstavbu kapličky, zasvěcené patronům morové rány sv. Rochovi, sv. Šebestiánu a sv. Rozálii. Základní kámen byl položen 12. 2. 1680. Výstavba však trvala dlouhou dobu. Jednou z hlavních příčin byl požár, který roku 1681 zničil velkou část města. V říjnu 1687 byla vyzvednuta báň věže a dokončena stavba kněžiště, jež bylo vysvěceno v lednu roku 1700. Ve výstavbě kaple se dále pokračovalo stavbou chrámové lodi, předsíně a později byla ke kapli přistavěna poustevna pro strážce kostelíka. V roce 1715 po velké vichřici spadla část střechy a kaple byla poprvé opravována. Za Josefa II. byla kaple odsvěcena a věž sňata. Počátkem 19. století byla kaple užívána jako prachárna. V období první republiky byla zásluhou dr. Antonína Cyrila Stojana a hradišťských občanů Ing. Vojtěcha Stancla a JUDr. Miloslava Skácela navrácena původnímu účelu. V roce 1931 byla znovu vysvěcena a začaly se u ní konat pouti. Střecha poškozená v roku 1964 byla péčí věřících koncem 60. let opravena. Na počátku roku 2007 byla kaple z vlastnictví Římskokatolické farnosti Sady převedena do vlastnictví města Uherské Hradiště, které ihned zahájilo přípravu obnovy kaple. V roce 2008 provedlo Slovácké muzeum archeologický průzkum před kaplí, který potvrdil původní rozsah kaple sv. Rocha. Na základě nálezu archeologického výzkumu bylo možné zrekonstruovat původní půdorys kostela. V roce 2009 město Uherské Hradiště zrealizovalo celkovou obnovu kaple, při které byly nejen napraveny stavebně technické problémy objektu, ale zároveň  s opravou kaple byl kamennou zídkou před ní zvýrazněn původní půdorys kostela. V obrysu původní věže je přístupové schodiště do prostoru bývalé lodi kostela. V průčelí kaple byl obnoven obloukový otvor, tzv. Vítězný oblouk, jenž byl přechodem mezi lodí kostela a kněžištěm. Vstupní průčelí je zakončeno římsou s trojuhelníkovým střešním štítem. Je osazený mozaikou s námětem kopcovité krajiny se stavbou na vrcholu kopce, listy a hrozny vinné révy v popředí a s holubicí na vrcholu kompozice. Niky jsou osazeny plastikou sv. Rocha a sv. Šebestiána od neznámého autora. Obnova kaple je  významným počinem nejen proto, že došlo ke zhodnocení kulturní památky, ale také proto,  že  tímto byl proveden první krok v realizaci přírodního a kulturního areálu Park Rochus, jehož centrem kaple sv. Rocha právě je.
 

 

Fotogalerie