Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Přirozená dominanta města Kunovice a významná kulturní památka se zajímavou historií.

Adresa

Kostel sv. Petra a Pavla
Pod Kostelem
686 04 Kunovice [UH]
Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka

O kostelu

Historie kostela sv. Petra a Pavla sahá zřejmě hlouběji než do roku 1517, kdy byl Jan z Kunovic přinucen dostát svému slibu a postavit v obci kostel. K další přestavbě došlo v 18.století za faráře Jana Nepomuka Merttena v letech 1759 – 1761, kdy byl kostel zvětšen a prodloužen přibližně o třetinu, byl zaklenut a střecha pokryta taškami. Vystavěna byla věž se sakristií v přízemí a skladištěm v prvním patře. Podobu, kterou kostel získal při této přestavbě, si zachoval do dnešní doby.
Za důležitou zmínku jistě stojí slavnostní svěcení dvou nových zvonů, z nichž jeden nese jméno Marie (620 kg) a druhý sv. Josef (340 kg), které se konalo 21. září 1991 za přítomnosti Otce biskupa Msgre. Jana Graubnera.

Kostel je otevřený během mší, pokud se mše nekoná, můžete do něj každý den nahlédnout přes mříž (přibližně od 8:00 do 19:00).

Fotogalerie