Nová radnice

Nová radnice

Nová radnice byla vystavěna koncem 19. století pro potřeby spořitelny a městského úřadu. Místem slavnostních setkání je reprezentační obřadní síň s výzdobou známého slováckého malíře Joži Uprky.

Adresa

Nová radnice
Masarykovo náměstí 19
686 01 Uherské Hradiště
Reprezentativním prostorem radnice je obřadní síň, která se nachází v prvním poschodí po celé šíři předního traktu.

Je zaklenuta zrcadlovou klenbou se třemi páry lunet v podélném a jedním v příčném směru. Stěny jsou členěny dvojicemi pilastrů s kompozitními hlavicemi nesoucími zalamované kladí, které tvoří v podélné vnitřní stěně zároveň zábradlí galerie. Ve výši hlavic je situován štukový vlys zdobený zavěšenými polověnci květů, listoví a ovoce (festony) a ženskými hlavami (maskarony).

Malířskou výzdobu síně provedl nejznámější malíř Slovácka Joža Uprka spolu se svým žákem Cyrilem Mandelem.
Vnitřní podélnou stěnu zdobí dvě nástěnné malby, zachycující výjevy z dějin města - založení města Přemyslem Otakarem II. a potvrzení městských privilegií králem Jiřím z Poděbrad. Motiv založení města je v jiné podobě, zachycující panovníka při vydání listiny v roce 1257, zpodobněn v lunetě na jedné z příčných stěn. Na druhé, protější, je znak města, udělený Uherskému Hradišti králem Matyášem Korvínem v roce 1481.
Výzdobu zasedací síně dotváří nádherný pětiramenný secesní lustr.

 

Fotogalerie