Mariánský morový sloup

Mariánský morový sloup

Mariánský morový sloup byl v Uherském Hradišti vytvořen v první polovině 18. století jako výraz díků za odvrácení morové epidemie v roku 1715.

Adresa

Mariánský morový sloup
Mariánské náměstí
686 01 Uherské Hradiště

Sousoší tvoří mohutný čtyřboký sokl s volutovými pilíři na nárožích. Grottu na jeho čelní straně vyplňuje plastika sv. Rozálie, na nárožích jsou vápencové postavy významných františkánů a jezuitů, ochránců před morem (sv. Karel Boromejský,  sv. Petr z Alcantry, sv. František Xaverský a sv. Florián). Na vrcholu sloupu je umístěna plastika tzv. Immaculaty (Panny Marie Neposkvrněná, prostovlasá), která v bohatě zřaseném plášti stojí na zeměkouli obtočené hady.
V kartuši nad grottou je latinský nápis s chronogramem. Připomíná slib postavit sloup, který dala městská rada, když obyvatele Uherského Hradiště postihla jedna z nejničivějších morových ran.
Mariánský morový sloup byl  vytvořen v letech 1718 - 1721 brněnským sochařem Antonínem Rigou z cetechovického mramoru na místě, kde původně stávala městská kašna. Ta byla posunuta o několik metrů západním směrem a dotváří barokní charakter náměstí.

V roce 2015 byla provedena konzervace morového sloupu. Restaurátoři kromě očištění od nánosů prachu a živých organismů retušovali jeho umělecké prvky plasticky i barevně a na sloup nanesli ochrannou vrstvu.