Turistické cíle otevřené od 25. května 2020

25. 5. 2020

📣 🔜 Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozvolňuje v pondělí 25. května další opatření. Kromě muzeí, galerií, kin se otevírají také hrady, zámky, zoologické a botanické zahrady. 🔝 📣

Od 11. května se POVOLUJE

  • muzea, galerie a další podobná zařízení za splnění definovaných podmínek
  • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy a další hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob za splnění definovaných podmínek

Od 25. května se POVOLUJE

  • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory)
  • hrady a zámky (vnitřní prostory)
  • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá)
  • sauny a wellness centra

A také se POVOLUJE

  • restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2
  • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení

A tak se v Uherském Hradišti se otevírá: