Nová koncepce kultury ve městě

4. 5. 2020

📝🎭🖼 Přispějte i VY svým názorem na kulturní vyžití v našem městě. Probíhá dotazníkový průzkum v rámci zpracování Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti. 🎞🍷📝

Kultura a kulturní aktivity patří v Uherském Hradišti k důležitým oblastem trávení volného času jeho občanů, ale i návštěvníků. Město Uherské Hradiště v současné době realizuje důležitý projekt zaměřený právě na rozvoj kultury ve městě. Výsledkem bude vytvoření Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti, která  má přinést společnou sdílenou vizi rozvoje kulturního života města v následujících letech. Jedná se o tvůrčí živý dokument reagující na potřeby města Uherské Hradiště a jeho obyvatel.

Velmi důležitým podkladem pro vypracování Koncepce rozvoje a řízení kultury jsou tak i preference a priority Vás – občanů města. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci.

Průzkum je realizován společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (více o společnosti na http://rozvoj-obce.cz/). Zajímá nás, jak jste spokojeni s kulturním vyžitím a kulturní infrastrukturou ve městě.

Dotazník je možné vyplnit elektronicky na webovém odkaze:

http://uhkultura.rozvoj-obce.cz/obcane

Koncepce rozvoje a řízení kultury bude vycházet ze skutečných potřeb a možností, odhalí silné a slabé stránky, ale také příležitosti a hrozby, bude čerpat z názorů veřejnosti i odborníků a bude tvořena tak, aby byla zachována kontinuita i přes další volební období.

Projekt je zpracováván ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) se zapojením Městského úřadu Uherské Hradiště, občanů města, dalších organizací a skupin (např. spolky, podnikatelé, příspěvkové organizace) a odborné veřejnosti.