Hodnocení kvality služeb - mystery shopping

2. 9. 2020

🕵 ℹ CzechTourism ve spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR provedl hodnocení kvality služeb našeho MIC pomocí metody mystery shopping - uspěly jsem na 100%. 💯 😍
🕵 "Fiktivní" zákazník posuzuje nabídku služeb, naše profesionální vystupování, interiér, exteriér i přístupnost íčka. ℹ
 
 
📈 Index větší než 80 % = Výborný výkon 😍 A my uspěly na 💯%