Příroda

Uherské Hradiště a jeho nejbližší okolí skýtá svým obyvatelům i návštěvníkům příjemná a zajímavá místa pro odpočinek i poznání. Řeka Morava i její nábřeží s alejí stoletých lip, příměstský park Kunovský les, evropsky významná přírodní lokalita Rochus nebo parky v centru města jsou zdrojem rozmanitých a nezřídka i vzácných druhů rostlin, stromů a živočichů.