Koncepce rozvoje cestovního ruchu

13. 7. 2020

🙏📝 Prosíme o pomoc s vyplněním dotazníkového šetření v rámci zpracování nové Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Uherské Hradiště (cílová skupina návštěvníci města). 📝🙏

Pro sběr dat je možné využít

 

  1. Papírovou podobu dotazníku – dotazník najdete v příloze ve formátu pdf (vytištěný a vyplněný můžete odevzdat u nás na Městském informačním centru). Nebo jej můžete vyplnit přímo u nás.  

 

  1. Elektronickou podobu dotazníku – https://www.surveymonkey.com/r/Navstevnici_UH  nebo je k dispozici QR kód: