Smetanovy sady

Smetanovy sady

Oblíbená relaxační zóna v centru Uherského Hradiště určená k procházkám a odpočinku, ale i kulturním a společenským akcím. V nejstarším a najvýznamnějším prvku městské zeleně roste spousta zajímavých dřevin, mimo jiné památný strom platan javorolistý.

Adresa

Smetanovy sady
Smetanovy sady
686 01 Uherské Hradiště
Typ
Park / lesopark

Park anglického stylu byl založen v roce 1882 na základě projektu zemského zahradníka Augustina Siebecka z Brna a jmenoval se původně podle císaře Františka Josefa I. Velkou zásluhu na jeho vzniku měl tehdejší Okrašlovací spolek, který prosadil jeho realizaci na základě úbytku ploch privátních sadů. Od roku 1924, kdy se zde konala tzv. Smetanova tryzna ke stému výročí narození tohoto velkého českého skladatele, nese název Smetanovy sady. Park není jenom oázou městské zeleně, ale i místem s významným historickým poselstvím. V roce 1918 se zde sešlo dvacet tisíc lidí z celého Slovácka i pohraničních krajů Slovenska na manifestaci touhy po národní samostatnosti. V roce 1937 v sadech přibyla ke Slováckému muzeu Slovácká búda jako ukázka typického slováckého obydlí v rámci slavné národopisné a hospodářské Výstavy Slovácka v Uherském Hradišti. První rekonstrukce starého parku byla provedena pod vedením městského zahradníka Františka Schwarze koncem 19. století, kdy se odstranilo několik stromů a vysadily keřové porosty. V průběhu 20. století docházelo k pravidelnému zvelebování parku s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Významnou měrou se na zdravotním parku podepsala povodeň v roce 1997, kdy došlo ke hromadnému úhynu dřevin. Rozsáhlejší úpravy v novém tisíciletí se parku dotkly v roce 2012, kdy v rámci projektu dotovaného z operačního programu státního fondu životního prostředí došlo ke kácení stromů v havarijním stavu, ošetření, ořezům a výsadbě nových dřevin a stromů. Rok 2015 přinesl další obnovu této oblíbené rekreační zóny. Úpravy v rámci projektu Smetanovy sady - obnova komponované plochy městské zeleně města Uherské Hradiště spočívaly v odstranění nevhodných výsadeb narušujících kompoziční a pohledovou provázanost prostoru, čímž došlo k podtržení významu architektonických dominant. Pokáceno bylo 5 ks stromů v havarijním stavu, vysazeno 4.862 ks nových keřů a 13 ks nových stromů a založeno přes 1.000 m2 nových trávníků. Obnovilo a vybudovalo se taktéž přes 1.000 m2 nových cest pro pěší a odpočinkových zón. Ve Smetanových sadech roste spousta zajímavých dřevin, jako např. nahovětvec nebo katalpa. Zvláštní pozornost poutá skupina pěti platanů javorolistých s obody kmenů od 326 do 398 cm. Kromě Slováckého muzea a Slovácké búdy se zde nachází zajímavé sochařské kompozice, dětské hřiště, cvičební prvky pro dospělé, workoutové hřiště nebo knihobudka.