Farní kostel sv. Vavřince

Farní kostel sv. Vavřince

Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince postavil v letech 1736 - 1741 na místě starého vyhořelého kostela ze 14. stol. ranně barokní stavitel italského původu, Antonín Erhard Martinelli.

Adresa

Farní kostel sv. Vavřince
687 25 Hluk

Kontakt

telefon: 572 581 481
Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka

Tato podélná jednolodní stavba je vystavěná podél osy severovýchod-jihozápad s odsazeným půlkruhovým kněžištěm. Stavební plastiky jsou přisuzovány italskému architektu Antoniu Beduzzimu. Sochařskou výzdobu provedla rodina Martina Ignáce Morávka jehož předci pocházeli z Hluku. Ve středu hlavního oltáře umístěn patron kostela sv. Vavřinec, na bocích svatí Rochus, Václav, Florián a Vendelín. Boční oltář P. Marie se sochami sv. Kateřiny a sv. Apoleny. Druhý boční oltář sv. Barbory se sv. Janem Nepomuckým a sv. Janem Sarkanderem. Oltáře jsou doplněny plastikami andílků a okřídlenými hlavičkami, ve vrcholu figurami andělů, autorsky shodnými s hlavním oltářem. Sochy P. Marie a sv. Barbory byly nově osazeny v roce 1893 a jsou dílem sochařské dílny J. Krejčíka z Prahy. Osazením posledně jmenovaných soch byla doplněna rozsáhlá obnova kostela započatá v roce 1854 nástavbou oratoře. Socha P.Marie Hostýnské umístěná nad vchodem na kůr, pochází z oltáře v kostele krátkodobě umístěném v roce 1925. Pro svůj gotický ráz, nevhodný do barokní stavby kostela, byl oltář zrušen. Křížovou cestu zhotovil řezbářský mistr František Charvát z Kutné Hory.

Na věži jsou tři zvony: sv. Šimona a Judy, zvon Gloria a umíráček. Poslední renovace kostela byla provedena v letech 1993-1994, kdy byla dána nová střecha a provedeny nové venkovní omítky. V roce 1996 provedeny vnitřní úpravy a kostel znovu vymalován.

Fotogalerie