Portal - Měšťanský dům č.p. 35

Portal - Měšťanský dům č.p. 35

Původně renesanční dům s dochovaným raně renesančním portálem a druhotně použitým fragmentem portálu gotického. Z barokní etapy výstavby jsou dochovány pozoruhodné oplátované dveře a část interiéru. Přestavbou a nadstavbou pater s historizující novoklasicistní úpravou fonty z let 1879-1890 vznikl dvoupatrový řadový dům o pěti osách se sedlovou střechou. Z toto doby pochází i celková šířková dispozice domu se zaklenutým průjezdem. Vnitřní dispozice je dvoukřídlá, interiér klenut valeně s lunetami a plackami.

Adresa

Dům knihy Portal a Cafe Portal
Masarykovo náměstí 35
686 01 Uherské Hradiště

Dvoupatrový dům s půdní nadezdívkou na půdorysu obdélníku v řadě domů na náměstí. V přízemí původní půlkruhově klenutý strop a 4 nestejně velké pravoúhlé výkladní skříně. Verntikálně fasáda členěna jednoduchou kordonovou římsou oddělující přízemí a první patro. Mezi prvním a druhým patrem kordonová římsa bohatěji profilovaná a zdobená motivem třešniček. Horní vyložená profilovaná římsa nese sedlovou střechu. V prvním patře pět pravoúhlých oken se šambránou, s kazetovou suprafenstrou zdobenou festony a s nadokenní římsou nesenou kozolami. Okna (5) ve druhém patře pravoúhlá se šambránou a kazetovou suprafenestrou bez výzdoby a s nadokenní římsou. V půdní nadezdívce jedné okenní ose pater odpovídají dvě pravoúhlá okénka. Fasáda do dvora pavlačová s litinovým zábradlím. V pravé části dvorní fasády novodobá plochostropá přístavba sahající až do druhého patra. V interiéru přízemí valené klenby s lunetami a plackami. V chodbě valená klenba se styčnými lunetami s vytaženými hřebínky a s hlaněnými lunetami, dřevěné schodiště valeně klenuté, podesta zaklenuta plackami.

(zdroj:Národní památkový ústav)

Fotogalerie