Dům U Hroznu č.p. 34

Dům U Hroznu č.p. 34

Měšťanský dům s gotickým jádrem byl počátkem 17. století přestavěn do raně barokní podoby. Z této doby pochází kamenný portál s vročením a s volutovým klenákem. Dnešní podobu ovšem dostal až koncem 19. století v období historismu, kdy byl zvýšen o druhé patro a propojen vestavěným schodištěm, které narušilo původní dispozici domu. Upraveno bylo také průčelí s vchodem a dvěma výkladci.

Adresa

Měšťanský dům č.p. 34
Masarykovo náměstí 34
68601 Uherské Hradiště

Uliční fasáda členěná vysokým pilastrovým řádem s kompizitními hlavicemi má 3+1+1 okenní osy. Pilíře v prvním patře bosované, ve druhém hladké, dvakráte přerušené průběžnými římsami mezi prvním a druhým patrem.. Okna v prvním patře rámována šambránami s ušima a nad nimi trojúhleníkové frontony. Ve druhém patře okana v jednodušší šambráně a nad nimi profilované římsy. Pod zubořesovou hlavní římsou nízká atika s festony. Vchod je rámován kamenným půlkruhovým portálem s volutovým klenákem, v rozích štuková výzdoba. Nad portálem sgrafitový pás s nápisy: vlevo aedificatum ano dom MDCIX, vpravo: renovatum ano dom MDCCCLXXXVI. V přízemí a prvním patře zachovány hřebínkové klenby.

(zdroj: Národní památkový ústav)

Fotogalerie