Měšťanský dům č.p. 46

Měšťanský dům č.p. 46

Barokní měšťanský dům z 1. poloviny 18. století s bohatě zdobenou fasádu.

Adresa

Dům č. p. 46
Mariánské náměstí 46
686 01 Uherské Hradiště

Jednopatrový řadový dům obdélného půdorysu. V ose přízemí portál půlkruhově zaklenutý s klenákem ve vrcholu, flankovám pilastry a kompozitní hlavicí. Nad hlavicemi spočívá ořímsované kladí, které nese zalamovanou návojovou římsu s nízkými jehlanci na obou stranách. V přízemí 2+2 okna se šambránou s ušima a kpakou (levé okno bylo v 60. letech používáno jako vchod, viz starší fotodokukmentace). V prvním patře 2+2+2 okna se šambránou s ušima a kapkou. Pod okny návojové parapetní římsy se závěsy. Nad okny volutové návojové římsy nesené třemi klenáky. Fasáda rámována dvěma mohutnými pilastry. Střecha mansardová s trojúhleníkovým vikýřem v ose. Středem přízemí probíhá chodba s valenou klenbou s výsečemi, místnosti zaklenuty křížovými klenbami. (zdroj: Národní památkový ústav)

Fotogalerie