Muzeum podchřibí

Muzeum podchřibí

Jádro expozice Muzea v Podchřibí tvoří Památník Oldřicha Pechala, muže, jehož příběh z období II. světové války patří mezi vůbec nejsilnější na celém Slovácku. Expozici dotvářejí panely či artefakty věnované dějinám obce a mikroregionu Podchřibí. Nejnověji byla část expozice věnována osudům letounu Dakota, který havaroval u Vřesovic v roce 1952. Z věcných památek je zde například ženský a mužský hanácký kroj, několik předmětů ze selských domácností, historické katastrální mapy a další.

Adresa

Muzeum podchřibí
Vřesovice 19
696 48 Vřesovice

Kontakt

telefon: +420 725 077 793

Fotogalerie