Boží muka Pod Rochusem

Boží muka Pod Rochusem

Boží muka pod Černou Horou, lidově zvanou Rochus, byla postavena v roce 1713 patronům moru "před vinohrady mařatickými dole pod kopcem" měšťanem p. Pogliesem.

Adresa

Boží muka Pod Rochusem
Pod Rochusem
686 01 Uherské Hradiště

K morové ráně, která město opakovaně postihla na začátku 18. století, se váže několik památek. K těm nejvýznamnějším patří morový sloup na Mariánském náměstí nebo kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí.

Morový sloup pod Rochusem patří k drobnějším kompozicím, kterými obyčejně jednotlivci vyjádřovali svůj dík za odvrácení této zhoubné nemoci.

V roce 2015 byla tato boží muka, stojící ve Vinohradské ulici, restaurována z programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Obnoveno bylo 8 figurálních maleb, vyspravilo se tělo božích muk a v jejich okolí došlo také na úpravu terénu.

Fotogalerie