Přírodní památka Popovické rybníky

Přírodní památka Popovické rybníky

Popovické rybníky jsou součástí přírodního parku Prakšická vrchovina. Soustava vodních ploch s přilehlým lesem skýtá domov mnoha ohroženým a chráněným druhům rostlin a živočichů.

Adresa

Popovické rybníky
686 04 Popovice

Kontakt

Tato Evropsky chráněná lokalita (EVL) je soustava nedávno vystavěných rybníků s výměrou 99 hektarů, navazujících na okolní smíšené a listnaté lesy s nivou potoka Olšovec. Do tohoto komplexu se začaly vracet kdysi původní druhy rostlin a živočichů. Nachází se zde významná populace žáby kuňky žlutobřiché a dalších obojživelníků. Z rostlin je typická kriticky ohrožená kotvice plovoucí, divizna švábová nebo orobinec úzkolistý. V porostech orobince hnízdí řada ptačích druhů (potápka malá, slípka zelenonohá, lyska černá). V kolmých pobřežních stěnách hrabe hnízdní nory ledňáček říční.

 

 

Fotogalerie