Nárožní dům na Palackého náměstí

Nárožní dům na Palackého náměstí

Historický název: Dům U Mamlasů. Dvoukřídlý dvoupatrový činžovní dům situovaný na nároží v jižní frontě zástavby Palackého náměstí a ulice Na Morávce. Dům se sedlovými střechami má nároží zvýrazněno věžovým arkýřem, neseným sochami atlantů.

Adresa

Nárožní dům č.p. 293
Palackého náměstí 293
686 01 Uherské Hradiště
Objekt vystavěl roku 1900 Josef Schaniak ml. pro svou dceru Maxmilianu Jarošovou-Schaniakovou, později provdanou za MUDr. Roberta Nesvedu. Dům je nápadný sousoším dvou atlantů nesoucích nárožní balkon, nedávno zrestaurované figury vytvořil uherskohradišťský sochař Vlastimil Amort. Interiéry utrpěly přestavbami, nejzásadnější byla v letech 1981-1982, takže interiéry už nepřipomínají honosné měšťanské prostory. K předchozím úpravám došlo ještě v letech 1935-1936 a pak 1941, kdy byl dům upraven pro potřeby německého žákovského domova. K poslední renovaci došlo v roce 2014, kdy byla opravována fasáda a její výzdoba.
 
/Zdroj informací: Encyklopedie města Uherské Hradiště/. 
 

 

Fotogalerie