Měšťanské domy na Palackého náměstí

Měšťanské domy na Palackého náměstí

Soubor historizujících domů na severní straně Palackého náměstí vznikl na konci 19. století v rámci intenzivní stavební činnosti mimo hradební okruh. Sloužily pro bydlení advokátů působících v justičních službách.

Adresa

Měšťanské domy na Palackého náměstí
Palackého náměstí 238, 260
686 01 Uherské Hradiště

Palackého náměstí vzniklo koncem 19. století spolu s budovami mezi justičním palácem a historickým jádrem Uherského Hradiště. V roce 1898 při příležitosti oslav stého výročí narození "otce národa" Františka Palackého - významného spisovatele a dějepisce, dostalo nové náměstí jeho jméno a na domě č. 174 byla zasazena památní deska. Náměstí společně s ulicí Všehrdovou se později staly součástí historického jádra města.

Stavba tří měšťanských neorenesančních domů na severní straně náměstí byla značně obtížná, neboť kvůli nepevnému podlaží musely být postaveny na pilotech a úroveň terénu bylo nutno zvýšit o dva metry.

Dům s nárožním arkýřem patří k nejvýznamnějším realizacím uherskohradišťského architekta Josefa Schaniaka. Pochází z let 1891 až 1897 a nese stopy historismu konce 19. století. Průčelí je pětiosé s nárožním rizalitem nesoucím arkýř, který je zakončen lunetovou římsou. Vstupní vestibul je zaklenut křížovou klenbou. Zajímavé je schodiště, na jehož mezipodestách jsou půlválcové niky zaklenuté konchami s plastickou mušlí. Některé místnosti jsou zdobené štukovým dekorem. V současné době zde sídlí speciální škola.

 

Fotogalerie