Dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny Marie

Dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny Marie

Jedna z největších a nejstarších pamětihodností na Uherskobrodsku, která zároveň tvoří dominantu města. Původně gotický komplex dominikánského kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie získal svou barokní podobu během obnovy po třicetileté válce. Prohlídku tohoto kostela zajišťuje Městské informační centrum. Prohlídky pouze po předchozí telefonické domluvě pro skupinky 5 a více osob.

Adresa

Dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny Marie
Mariánské nám. 61
688 01 Uherský Brod

Kontakt

telefon: +420 572 805 125
e-mail: mic@ub.cz
Poznámka k otvírací době
Po předchozí domluvě na telefonním čísle: 572 805 125 nebo přímo v Městském informačním centru v Uherském Brodě.

Dominikánský klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází na Mariánském náměstí č. 61 v centru Uherského Brodu. Předchůdcem nynějšího barokního kostela byl původně gotický kostel s jednou věží, připomínaný již v 60. letech 13. stol. Byl postaven tehdejším českým králem Přemyslem Otakarem II. v souvislosti s povýšením Uherského Brodu na město královské. Tehdy k tomuto kostelu přináležel už také dominikánský klášter, který byl původně čtvercového půdorysu. Do dnešní doby se však zachovalo pouze jeho levé křídlo.

Po několikerém vypálení a zpustošení v době husitských válek (1421) a za třicetileté války (1634) byl kostel v 60. a 70. letech 17. století radikálně přestavěn ve stylu raného baroka. Přestavbu realizovala hraběnka Eleonora Kaunicová, roz. Dietrichsteinová. Autorem plastik na hlavním průčelí je olomoucký sochař František Zürn. Interiér kostela s díly Josefa Winterhaltera a Benedikta Telčíka, který je autorem oltáře, byl naposled upravován v období novodobého historismu. Fasáda byla obnovena současně s rekonstrukcí klášterní budovy v posledních letech

Fotogalerie