Turistické centrum Veselska

Turistické centrum Veselska

Adresa

Turistické centrum Veselska
náměstí Míru 664
698 01 Veselí nad Moravou

Turistické centrum Veselska se nachází v někdejší administrativní budově bývalého panského dvora, který nechala postavit r. 1646 Judita Balassová, vdova po uherském šlechtici Imrichu Balassovi z Ďarmot. Dvůr sestával z rozsáhlého komplexu budov se stodolami, stájemi, dílnami a byty zaměstnanců. V 19. století byl významným dodavatelm cukrové řepy. Po válečné konfiskaci majetku tehdejších majitelů Chorinských začal postupně chátrat a zanikat.
V r. 2011 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce toho, co z panského dvora zbylo. Vzniklo tak nynější Turistické centrum Veselska, které zahájilo svůj provoz 1. 12. 2012. V současné době v objektu sídlí Turistické informační centrum, Městská galerie nabízející pestrou škálu výstav a tři stálé expozice: Baťova kanálu s jeho informačním centrem, Krajová řemesla a tradice a expozice věnovaná slavnému rodáku Josefu Zimovčákovi. Kromě toho zde najdete i cyklopoint - zázemí pro turisty s možností úschovy a drobných oprava kol. Dva sály - přednáškový a víceúčelový - jsou využívány ke konání nejrůznějších kulturních a společenských událostí, přednášek, školení apod.

Fotogalerie