Gymnázium v Uherském Hradišti

Gymnázium v Uherském Hradišti

Novorenesanční gymnázium v Uherském Hradišti, založeno koncem 19. století jako vůbec první české gymnázium na Slovácku, je památkou s velkým architektonickým a kulturně historickým významem.

Adresa

Gymnázium Uherské Hradiště
Velehradská třída 218
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

Založení českého gymnázia v Uherském Hradišti v roku 1884 předcházely cílevědomé manifestace,  petice i dobrovolná sbírka moravské vlastenecké inteligence. Nová školní budova se dík nadšení místního stavitele Josefa Schaniaka otevřela už následující školní rok.

Původně tvořila patrová trojkřídlá budova půdorysně tvar U, nádvoří mezi křídly bylo ale v rámci pozdější přístavby zastavěno. Gymnázium bylo – podobně jako tenkrát mnohé vzdělávací instituce – postaveno v novorenesančním slohu. Medailony na kladí jsou opatřeny portéty významných  českých pedagogů a vědců (J.A. Komenský, J.E. Purkyně, F. Palacký, J. Jungmann), výzdobu fasády doplňuje bosáž a bohaté sgrafito.

Dle přání tehdejšího profesorského sboru  i představitelů města byla budova ukončená kupolovitou střechou připomínající architektonický koncept Národního divadla v Praze od Josefa Zítka. Vždyť i jeden ze základních kamenů „zlaté kapličky“ jako symbolu celonárodního obrození a sebeuvědomění pocházel právě z nedalekého Buchlova.

Původní budova gymnázia i další přístavby, provedené v průběhu druhé poloviny 20. století, slouží dodnes všestrannému středoškolskému vzdělávání studentů z města i širokého okolí. Gymnázium Uherské Hradiště patří stále k velmi prestižním krajským vzdělávacím institucím  s neobyčejně širokou škálou mimovyučovacích aktivit.

 

Fotogalerie