Park Rochus

Park Rochus

Přírodně-kulturní areál Park Rochus se nachází na úbočí Černé hory nad Mařaticemi, městskou částí Uherského Hradiště. Bývalé vojenské cvičiště se změnilo v jedinečný komponovaný prostor, jehož součástí je i naučný okruh, kaple sv. Rocha a expozice lidové architektury Muzeum v přírodě Rochus. Park je otevřen nepřetržitě.

Adresa

Park Rochus
Mařatice 1797
686 05 Uherské Hradiště

Kontakt

telefon: +420 739 387 774
Typ památky nebo kulturního zařízení
park

Park Rochus je velmi atraktivní území nabízející nádherné výhledy do okolní krajiny města Uherské Hradiště a pohoří Chřibů. Vytváří zároveň skvělou kulisu pro vítání jara, stavění máje, otevírání pastvinm štěpánské koledování, fašank a spoustu dalších podnětných akcí, které se tady v průběhu celého roku odehrávají. K těm posledním patří letní příměstský tábor U tetičky na dědine, který se potkal s mimořádným ohlasem u dětí i rodičů. Děti budou bavit také speciální výukové programy - zábavu a vědomosti, pobyt v krásné přírodě, v neobyčejném prostředí Skanzenu Rochus si užije celá rodina.

Park Rochus o velikosti necelých 60 ha se rozkládá na severozápadním úbočí Černé hory (302 m. n. m.) na rozhraní katastrálního území Jarošova a Mařatic, příměstských částí Uherského Hradiště. Černá hora pak představuje jihozápadní koncový výběžek Prakšické pahorkatiny. Opuštěný areál bývalého vojenského cvičiště dnes představuje zelený ostrov tvořený mozaikou křovin a lučních porostů uprostřed intenzivně zemědělsky obhospodařované a urbanizované krajiny. Svůj domov má zde přes sto druhů ptáků a padesát druhů motýlů. Mezi hnízdící druhy patří například pěnice vlašská, slavík obecný nebo křepelka polní. Lokalita je významná výskytem naturovaného druhu nočního motýla bourovce trnkového, který je předmětem ochrany vyhlášené Evropsky významné lokality Rochus. Roste zde hloh obecný, řůže šípková i galská, kakost krvavý, tráva ovsík vyvýšený nebo svěřep vzpřímený. Naučný okruh s několika zastaveními seznamuje návštěvníka s přírodovědnými i historickými zajímavostmi území a navede na cestu ke vzácnému sadu starých ovocných odrůd a sadu oskeruší, symbolického stromu Slovácka.

Součásti areálu je i Muzeum v přírodě Rochus, expozice lidové architektury. Historická stodola z nedalekého Břestku, zemědělská usadlost z Boršic nebo hospodářské stavení z Veletin jsou vybaveny předměty, které se na Uherskohradišťsku běžně používaly na přelomu 19. a 20. století.

Dominantou celého areálu je barokní kaple sv. Rocha, vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště. V roce 2009 byla obnovena do podoby původního poutního kostelíka a je významným poutním místem.

Z důvodu výskytu vzácných rostlinných a živočišných druhů byla lokalita zahrnuta do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. V roce 2013 byl Rochus vyhlášen přírodní památkou. Zdroj: www.parkrochus.cz