Bronzové reliéfy

Bronzové reliéfy

Havlíčkova ulice je od roku 2008 osazena třemi bronzovými reliéfy odkazujícími na bohatou historii královského města Uherského Hradiště. První seznamuje s historií města, druhý je věnován městskému znaku a pečeti a třetí obsahuje úryvek z nejstarší písemné zmínky o našem městě, listiny krále Přemysla Otakara II. z roku 1257. Na konci Havlíčkovy ulice u Masarykova náměstí se nachází kašna s modelem historické podoby města v roce 1670.

Adresa

Pěší zóna v Havlíčkově ulici
Havlíčkova
686 01 Uherské Hradiště

Městu Uherské Hradiště, založenému v roce 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II., bylo uděleno několik významných středověkých práv a privilegií. Patřilo k nim i právo používat městský znak. Původní  znak „odedávna městem využívaný“ tvořily dvě věže spojené bránou. Když obyvatelé města prokázali v průběhu česko - uherských válek svou věrnost králi Jiřímu z Poděbrad a zůstali mu věrní, ocenil Matyáš Korvín velkoryse jejich statečnost.  Znak byl doplněný o rytíře s mečem v pravé ruce a štítem se znakem českého lva.  Takto vylepšený ho uherský král udělil městu listinou z 28. července roku 1481.
O osazení dlažby Havlíčkovy ulice třemi bronzovými plastikami z dílny zlechovského kamenosochaře Petra Nováka se rozhodlo v souvisloti s rekonstrukcí centra města. Chodci se tak jejich prostřednictvím můžou  seznámit i se stručnou historií města a  první písemnou zprávou o něm.
 

Fotogalerie