Jezuitská zahrada

Jezuitská zahrada

Památný strom platan javorolistý se nachází v parku u vlakového nádraží, který byl původně součástí komplexu jezuitských budov.

Adresa

Jezuitská zahrada
Nádražní
686 01 Uherské Hradiště

Pokochat krásou nejstaršího a nejmohutnějšího stromu nejen ve městě Uherské Hradiště, ale i v širokém okolí, se můžete v parku u Nádražní ulice. Stáří tohoto Platanu javorolistého (Platanus x hispanica MUENCHH) je odhadováno na 250 let, a tak jistě pamatuje městské hradby, v jejichž těsné blízkosti stával. Rostl tehdy v zahradě jezuitské koleje, která byla roku 1773 přeměněna na kasárna a nakonec, po zrušení hradištské pevnosti (1782), zažil i bourání hradeb (1840) při postupném rozvoji města. Zahrady i stromy zůstaly zachovány, aby zdobily budovu nádraží z přelomu 19. a 20. století. Kromě tohoto velikána s obvodem 455 cm se ve zdejším parku vyskytuje ještě jeden strom téhož druhu. Pochází  pravděpodobně ze stejné doby.
Původ tohoto druhu je mezi odborníky předmětem sporů. V Evropě byl prý rozšířený před několika miliony let a později zcela vyhynul. Dnešní stromy patrně vznikly křížením platanu východního a platanu západního nebo mutací platanu východního.  Dnes je rozšířen po celé Evropě. Hojně se vysazoval na místech s vysokou hladinou spodní vody, používal se i na zpevňování hrází či k vyznačování hranic pozemků. Platan javorolistý je strom značně rychle rostoucí a běžně dorůstá do výšky okolo 40 metrů.  Borka se průběžně odlupuje v podobě větších desek, pod kterými už na povrch vystupuje mladá, čímž vzniká typická nestejná skvrnitá kresba. Platany, v jejihž stínu prý rád sedával i Sokrates, jsou ideální stromy pro městskou zeleň, protože dobře snáší znečištěné ovzduší, mají dekorativní vzhled, rovný kmen, vysoký vzrůst a světlou korunu. Bývají vysazovány i podél cest.  Jejich kvalitní dřevo se používá na výrobu nábytku a dýhy.

Platan javorolistý označený jako Památný strom roste i ve Smetanových sadech. 

Fotogalerie