Smírčí kámen z r. 1605

Smírčí kámen z r. 1605

Upomínka na zabití šardického občana Jana Machače tatary r. 1605 Smírční kámen nebo Buriánův pomníček připomíná vpád Bočkajovců-Tatarů. Pomníček má nápis „Léta páně 1605 ve čtvrtek po Svatém duše zabit jest od nepřítele Tatara proti tomuto kříži, pod tímto mostkem Burián, syn Jana Machacze s Ssarditcz, jehožto dussi Pánbůh racz milostiv beiti“.

Adresa

Šardice
696 13 Šardice

Kontakt

telefon: 518 624 525

Fotogalerie