Hovoransko-Čejkovicko

Hovoransko-Čejkovicko

Ptačí oblast Hovoransko-Čejkovicko vyhlášená v rámci Natura 2000 zasahuje k Hovoranům svým severním výběžkem. Předmětem ochrany je jediná pravidelně hnízdící populace strnada zahradního na jižní Moravě a bohatý výskyt pěnice vlašské. Vyskytuje se zde i strakapoud jižní, ťuhýk obecný, strnad luční, bramboříček černohlavý, křepelka polní. Strmé sprašové stěny obývá břehule říční, vlha pestrá a bělořit šedý.

Adresa

Hovorany
Hovorany 45
696 12 Hovorany

Kontakt

telefon: 518 375 102, 518 375 328
fax: 518 375 107

Fotogalerie