Reduta

Reduta

Reduta, bývalé gymnázium, je součástí barokního komplexu staveb, který vznikal ve druhé polovině 17. století a na začátku 18. století zásluhou působení příslušníků jezuitského řádu v Uherském Hradišti.

Adresa

Reduta
U Reduty 256
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

Jezuité se přesunuli do Uherského Hradiště z Kroměříže, odkud byli nuceni uprchnout před protestanty v době třicetileté války. I když jejich hlavním posláním bylo šíření katolicizmu, působili významně i v oblasti výchovy a vzdělání. První čtyři třídy gymnázia navštěvovalo už od roku 1644 na dvěstě kluků v bývalém Kurcbergrovském domě na jižní straně náměstí. Po vybudovaní koleje a kostela se začalo se stavbou gymnázia, základy kterého musely být – podobně jako kostela – zapilotovány do bažinatého podloží. Přístavba gymnázia architektonicky uzavřela celý areál, vytvořený čtyřmi jednopatrovými křídly obklopujícími pravoúhlý dvůr a rozdělený budovou kostela na dvě části. V komplexu gymnázia nesměl chybět divadelní sál, protože divadlo sehrávalo při výchově mládeže velký význam. Na přípravě a realizaci nebývale výpravných alegorických, historických a náboženských her se podíleli všichni pedagogové a studenti školy. I po zrušení gymnázia sloužil tento sál s výbornou akustikou jako příležitostná divadelní scéna.
Po desetiletích chátrání slouží Reduta po náročné a nákladné rekonstrukci, která byla dokončená v roce 2001,  opět obyvatelům i návštěvníkům města. Její reprezentativní a zajímavé prostory jsou využívány na pořádaní nejrůznějších kulturně-společenských akcí. Nádvoří zdobí kašna z dílny známého velehradského sochaře Otmara Olivy. Jeho kompozice je připomenutím významném působení barokního pedagoga a básníka Felixe Kadlinského i všech ostatních příslušníků jezuitského řádu v Uherském Hradišti.

 

Fotogalerie