Babí hora, přírodní památka

Babí hora, přírodní památka

Přírodní památku Babí hora (1,7 ha) tvoří stepní louky a pastviny ležící asi 100 m jihozápadně od vrcholu Babí hory. Cílem je ochrany tohoto území je zachování zbytku jedinečných stepních společenstev tzv. pannonského termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů.

Adresa

Babí hora, přírodní památka
Hluk

Kontakt

Ze zajímavých rostlin se tu vyskytuje vstavač osmahlý, hrachor panonský chlumní, kosatec různobarvý, oman mečolistý, kozinec dánský, kamejka modronachová, ledenec přímořský, bělozářka větevnatá, snědek Kochův a další. Lokalita je bohatá na teplomilný hmyz, žijí zde např. motýli pestrokřídlec podražcový, otakárek fenyklový, modrásek vikvicový, perleťovec kopřivový, soumračník hnědý a řada jiných, zejména motýlů čeledi modráskovitých. Žije zde také kudlanka nábožná Z význačnějších druhů ptactva zde byl zaznamenán bramborníček černohlavý, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, ťuhýk šedý, ťuhýk obecný aj.

Fotogalerie