Kaple sv. Šebestiána

Kaple sv. Šebestiána

Barokní kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí byla postavena roku 1715 městskou posádkou jako výraz díku za odvrácení morové epidemie.

Adresa

Kaple sv. Šebestiána
Palackého náměstí
686 01 Uherské Hradiště

Votivní kapli nechala v době moru roku 1715 postavit hradišťská vojenská posádka v prostoru mezi vnějším a vnitřním opevněním před Kunovskou bránou, na nynějším  Palackého náměstí. O stavbě nás informuje latinský nápis v kartuši na průčelí, jehož doslovný překlad zní: „Za času moru zbožná císařská posádka nechala postavit”. V nápise je ukrytý chronogram s rokem stavby. Kaple byla vysvěcená  16. srpna 1716 a na vrcholu štítu později opatřena plastikou svatého Šebestiána, patrona vojáků. Stavba nestojí na původních základech, protože v  důsledku úprav místních komunikací bylo rozhodnuto o jejím posunutí. Dle unikátní technologie československého patentu Dr. Wünsche a Ing. Šuláka byla kaple v roce 1969 odříznuta od základů, hydraulicky nadzvednuta, na válcích přesunuta o necelých deset metrů jihovýchodním směrem a usazena na nové základy na zvýšeném terénu. Tento – v rámci České republiky poprvé použitý postup -  byl pak zopakovaný v roku  1975 při náročnějším přesunu gotického děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
Poslední rekonstrukcí prošla kaple sv. Šebestiána v roce 1997. Objekt je kulturní památkou. 
 

Fotogalerie