Kyjovská Radnice

Kyjovská Radnice

Nejvýznamnější kyjovská historická památka je dominantou Masarykova náměstí. Byla postavena v letech 1561–62. Věž byla zvýšena v roce 1582 a poškozena při válečných událostech v roce 1636. Stavba prošla celou řadou dílčích úprav, z nichž nejvýznamnější bylo přestavění původního půdního polopatra na plnohodnotné patro (1876 nebo až 1905), nově byla rekonstruována i sgrafitovaná bosáž. Stavba je široká 22 m a výška věže dosahuje 39 m. V budově radnice dnes sídlí městský úřad. Překlad textu na kamenné desce nad vchodem do radnice: „Tato radnice začala se budovati roku 1561 a byla dobudována 1562 za primátora Václava Bzeneckého staršího. Bohu, jenž pomocí svou nám umožnil skončiti, za jeho přispění vzdána buď chvála a čest.“ V hlavním portálu kyjovské radnice je umístěn vzorový exemplář českého lokte, který sloužil k porovnání poctivosti měřidel na přilehlém tržišti.

Adresa

Kyjovská radnice
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov

Kontakt

telefon: 518 697 411
fax: 518 614 097
Kyjovská radnice byla vystavěná italskými staviteli v letech 1561 - 1562 v renesančním slohu s trojím klenutím nad sebou, plochou střechou a vysokou věží. Hodiny na radniční věž instaloval v roce 1903 místní hodinář Fr. Gonic, v roce 1930 je nahradily hodiny nové.

Fotogalerie