Záhumenice, přírodní památka

Záhumenice, přírodní památka

Adresa

Záhumenice, přírodní památka
Strání
Přírodní památku Záhumenice (11 ha) tvoří pastviny, ležící 2 km na jihovýchod od obce. Jedná se o nejbohatší lokalitu kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského, který se v okolí obce Strání vyskytuje na jediném místě v ČR. Dále se zde vyskytují některé druhy ohrožených druhů rostlin jako pětiprstka žežulník, hlavinka horská, prstnatec májový a mečík střechovitý. Ze zajímavých druhů motýlů zde kromě perleťovce kopřivového byl zjištěn i vzácný kovolesklec. Ze vzácnějších druhů ptáků se zde vyskytuje bramborníček hnědý.

Fotogalerie