Vápenky, přírodní památka

Vápenky, přírodní památka

Adresa

Vápenky, přírodní památka
Strání
Přírodní památku Vápenky (10,6 ha) tvoří dubobukový porost rostoucí asi 0,5 km východně od obce Vápenky. Jedná se o ukázku základního a pro Bílé Karpaty reprezentativního typu tzv. hlinité dubové bučiny. V bylinném patře je zastoupena ostřice chlupatá, mařinka vonná, bažanka vytrvalá, pryšec mandloňovitý, krtičník hlíznatý. V těsné blízkosti území byl v roce 1998 zjištěn sklenobýl bezlistý - druh celá desetiletí nezvěstný pro flóru Bílých Karpat. Z ptáků se tady vyskytuje lejsek bělokrký, včelojed lesní a čáp černý.

Fotogalerie