Kalábová, přírodní památka

Kalábová, přírodní památka

Adresa

Kalábová, přírodní památka
Březová
Přírodní památku Kalábová (0,6 ha) tvoří zbytek slatinného mokřadu na travertinové kupě. Byl zde prokázán výskyt kriticky ohrožených druhů mokřadních rostlin, zejména hlízovce Loeselova u něhož se jedná o jedinou lokalitu v Bílých Karpatech. Z dalších vzácných mokřadních druhů tady roste např. pětiprstka hustokvětá, prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní nebo bařička bahenní.

Fotogalerie