Kostel sv. Františka Xaverského

Kostel sv. Františka Xaverského

Barokní kostel sv. Františka Xaverského je součástí komplexu jezuitských budov. Je dominantou Masarykova náměstí, centra kulturního a společenského života města.

Adresa

Kostel sv. Františka Xaverského
Masarykovo náměstí
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

telefon: +420 734 435 418
Otvírací doba v sezóně
od do přestávka od přestávka do
Po 9.00 12.00
Út 9:00 17:00 12 13
St 9:00 17:00 12 13
Čt 9:00 17:00 12 13
9:00 17:00 12 13
So 9:00 17:00 12 13
Ne 13:00 17:00
Upřesnění
Možnosti prohlídek květen - září. V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští. Kostel je součástí projektu Otevřené brány.

Jezuité byli do Uherského Hradiště pozvaní už na začátku 17. století, ale první bratří  ve městě působili na svém gymnáziu až od roku 1644. Se stavbou vlastní koleje začali o deset let později. Základy kostela sv. Františka Xaverského, prvního svatostánku v Čechách věnovaného tomuto významnému misionáři, byly položeny v roku 1670. Projekt navrhl pravděpodobně architekt italského původu Jan Dominik Orsi, vycházejíc z předlohy slavného Vignolova kostela Il Gesú v Římě. Hradišťský stavitel Jan Jeroným Canevalle a jeho pomocníci se při stavbě museli vypořádat s nestabilním bažinatým podložím vkládáním dřevěných roštů s výplní. Inspirovali se obdobnou technikou používanou v Benátkách. Požár v roce 1677 oddálil vysvěcení kostela o pět let.

Taktéž o výzdobu kostela se postarali významní umělci té doby, většinou sympatizanti nebo příslušníci jezuitského řádu. Někteří z nich pracovali i v bazilice na Velehradě nebo na zámku v Buchlovicích. Hlavní oltářní obraz od Jana Jiřího Heinsche spodobuje sv. Františka Xaverského – „apoštola Dálného východu“ - na jeho misijní cestě do Indie. Zajímavá je iluzivní malba na ploché zdi za hlavním oltářem, která vytváří dojem prostoru  chybějícího polygonálního závěru. Malíř Ignác Raab vytvořil oltářní obrazy v bočních kaplích, sochařOndřej Schweigel je autorem plastik na oltářích. Štukaturu provedl na konci 19. století  Antonín Popp, atlanti kterého podepírají balkón nedaleké nové radnice. Součástí kostela je i kaple svaté Viktorie, patronky města. Ostatky této raně křesťanské světice byly do Uherského Hradiště převezeny z Kroměříže, kde jezuité původně působili.

Průčelí kostela je zdobeno sochami v nikách. Dominuje jim sv. František Xaverský, jeden z prvních příslušníků jezuitského řádu. Nalevo je vyobrazen patron mládeže sv. Alois a pod ním samotný zakladatel Tovarišstva Ježíšova sv. Ignác z Loyoly. Vpravo je sv. Josef a španělský jezuita sv. František Borgiáš.

Kostel sv. Františka Xaverského sloužil křesťanům i po zrušení jezuitského řádu, od roku 1778 jako kostel farní.

Poslední renovace kostela proběhla po ničivé povodni Uherského Hradiště v roce 1997, kdy došlo ke značnému propadu podlah, drcení a lámání mramorové dlažby a vychýlení hlavního oltáře. Opravy však neustále pokračují, v létech 2006 - 2007 byl obnoven krov a střecha kostela, do roku 2016 se podařilo zrestaurovat sochy světců v nikách i portály na jeho přůčelí.

Kostel je součástí projektu Otevřené brány.