Jewish cemetery

Jewish cemetery

Židovský hřbitov v Mikulově byl založen přibližně v polovině 15. století současně s konstituováním židovské obce. Rozkládá se na ploše 19180 m². Na hřbitově se nachází přes 4 400 stojících pomníku. U vstupu na hřbitov byla v roce 1898 postavena obřadní síň s márnicí a místem pro pohřební vůz podle plánů architekta Maxe Fleischera. Mikulov byl od poloviny 16. století do roku 1851 sídlem Moravského zemského rabína. Některé z významných osobností, které zastávaly tuto funkci, jsou pohřbeni na hřbitově v části, která se nazývá Rabínský vršek, jedná se např. o Mordechaje Beneta, Šemuela Šmelke Horovitze, Menachem Mendl Krochmala a další. Na hřbitově se dále nachází půlkruhový památník židovským obětem první světové války, tzv. Heldenfriedhof (Hřbitov hrdinů) a památník 21 židovským vězňům z Maďarska, zavražděným v Mikulově na konci druhé světové války. Židovský hřbitov je ve vlastnictví Židovské obce v Brně. Správcem hřbitova je Spolek přátel židovské kultury v Mikulově. Na hřbitově se nepohřbívá a je spravován jako kulturní památka, kterou je možné navštívit v rámci otevírací doby. Za vstup na hřbitov je vybíráno vstupné, které zahrnuje i vstup do expozice o židovské kultuře a historii. Ze vstupného je financována správa hřbitova, především oprava hřbitovní zdi, zvedání spadlých náhrobků apod.

Adresa

Židovský hřbitov
Hřbitovní náměstí
692 01 Mikulov

Kontakt

telefon: +420 519 512 368; +420 731 484 500

The Jewish cemetery of Mikulov ranks among the biggest and oldest Jewish graveyards in our country. The oldest of the 4000 preserved gravestones comes from 1605, but the cemetery is older. The so-called Rabbis’ Hill is the final resting place of learned rabbis, and many Jews from around the world are still coming to honour them. Famous rabbis are buried here, such as Menachem Mendel Krochmal, Šemuel Šmelke Horovic or Mordechaj Benet.

Opening hours

July–August: Mon–Sun 10:00–12:00, 13:00–18:00
September–June: You can borrow the key at CK Merlin, s.r.o., Kostelní nám. 2, or TIC Mikulov, Náměstí 1

Entrance fee

full: 20 CZK
discount: 10 CZK

Fotogalerie