Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Adresa

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
687 15 Nedachlebice

Kontakt

Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka
Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl postaven v letech 1994-1998 a stal se novou dominantou Nedachlebic. Svatostánek z kararského mramoru byl původně pořízen v roce 1899 pro kapli v Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Později zde byl nahrazen původním barokním svatostánkem a dílo kostelu daroval Mons. Jan Graubner. Sochy patronů obce sv. Cyrila a Metoděje daroval Mons. Josef Koukl, biskup litoměřický.

Fotogalerie